Wyniki zaliczeń przesyłane będą indywidualnie na adresy mailowe podane w formularzu rejestracji na zaliczenie.