Aktualności


Terminy zaliczeń (studia stacjonarne)


Opublikowałam ogłoszenia dot. terminów zaliczeń poprawkowych:

 Data: 8.01.2018