Linki do katalogów udostępnionych przeze mnie w ramach usługi eDysk poszczególnym grupom. Hasła do katalogów zostały podane na zajęciach.
W przypadku problemów z dostępem, proszę o kontakt mailowy.

semestr zimowy 2018/19

Studia stacjonarne 
kierunekroksemestrprzedmiot - forma zajęćlink
Energetyka23

Sieci ciepłownicze - projekt;

Miernictwo cieplne - laboratoria (gr. 1, 2)

Termodynamika II - laboratoria (gr. 3, 4)

otwórz
Energetyka35

Wentylacja i klimatyzacja - ćwiczenia i projekt;

Wentylatory - ćwiczenia i laboratoria (gr. 5)

otwórz
Inżynieria środowiska23Pompy, wentylatory, sprężarki - laboratoria (gr. 9, 10)otwórz
Mechanika i budowa maszyn35Wentylacja i klimatyzacja - ćwiczeniaotwórz
Transport23Podstawy techniki cieplnej - laboratoria (gr. 7)otwórz
Zarządzanie i inżynieria produkcji 11Ekologia i zarządzanie środowiskowe - ćwiczeniaotwórz

 Studia niestacjonarne
kierunekroksemestrprzedmiot - forma zajęćlink
Mechanika i budowa maszyn35

Wentylacja i klimatyzacja - ćwiczenia;

Termodynamika techniczna II - laboratoria;

Podstawy miernictwa cieplnego - laboratoria

otwórz

semestr letni 2017/18

Studia stacjonarne 
kierunekroksemestrprzedmiot - forma zajęćlink
Energetyka24Pompy - ćwiczenia otwórz
Energetyka36Odnawialne źródła energii - laboratoria (gr. 7)otwórz
Inżynieria środowiska12Podstawy termodynamiki technicznej - laboratoria (gr. 8-10)otwórz
Mechanika i budowa maszyn24Podstawy miernictwa cieplnego - laboratoria (gr. 2-4)otwórz
Zarządzanie i inżynieria produkcji 24

Systemy konwersji energii - laboratoria (gr. 5, 6);

Systemy konwersji energii - projekt
otwórz