Terminy zaliczeń poprawkowych w semestrze letnim oraz w sesji letniej i jesiennej (rok ak.: 2017/18)

  • terminy przedsesyjne (do 21.06 włącznie): link
  • sesja letnia (22.06.2018-1.07.2018): link
  • sesja jesienna: terminy zostaną podane w sierpniuLaboratoria: wcześniejszy termin poprawkowy

Przypominam, że istnieje możliwość szybszego przystąpienia do zaliczenia poprawkowego niż jest to podane w harmonogramie (pokaż).

Jednak proszę mieć na uwadze, że:
  1. Przystępując wcześniej do poprawki, traci się termin czerwcowy podany w harmonogramie, a kolejna poprawka będzie dopiero w sesji letniej (czyli już po wystawieniu ocen z laboratorium).
  2. Warunkiem przystąpienia do poprawki jest przyjęte, a nie tylko oddane sprawozdanie.
  3. Nie przewiduję indywidualnych terminów, co oznacza, że osoby zainteresowane muszą ustalić wspólny termin (dla całego kierunku, nie tylko pojedynczej grupy laboratoryjnej); ponieważ zdaję sobie sprawę jak ciężko jest czasem ustalić taki wspólny termin, wymagam ustalenia terminu co najmniej przez 75% osób, które nie uzyskały pozytywnej oceny z zaliczenia (w folderze udostępnionym jest podane kto jeszcze nie ma zaliczenia).
  4. Po ustaleniu wstępnych terminów, jedna osoba przesyła mi propozycje terminu (co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) oraz listę zainteresowanych osób (uwaga: osoba wysyłająca maila ma podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz podać kierunek); ostrzegam: nie wpisywać osób na listę bez konsultacji z nimi (po podaniu listy, zostanie ona także zamieszczona w folderze udostępnionym, aby każdy miał do niej wgląd i nie było potem tłumaczenia, że ktoś został dopisany bez swojej wiedzy).
  5. Wpisanie się na listę osób zainteresowanych wcześniejszą poprawką, ale nie przybycie na poprawkę, skutkuje utratą tego terminu (co zgodnie z regulaminem oznacza uzyskanie z niej oceny niedostatecznej).